EMDR: Wat voegen de oogbewegingen toe?

EMDR geeft veel beter resultaten dan andere werkzame therapieën voor PTSD zoals “exposure”, dus wat voegende oogbewegingen toe aan de pure integratie van traumatische herinneringen met adaptieve informatie?

(zie conclusie basisartikel)

De fysieke theorie stelt dat de symptoomvermindering wordt veroorzaakt door lichamelijke veranderingen. Oogbewegingen veroorzaken vooral ontspanning in het lichaam. Deze ontspannen staat van het lichaam past niet bij de angst die voorkomt uit de traumatische herinnering. Bij herhaaldelijk aanbod wordt de herinnering steeds meer geassocieerd met ontspanning en daardoor steeds minder met het angstgevoel. Dit verklaart echter niet het grote verschil in effectiviteit tussen EMDR en andere ontspanningsoefeningen.

De “dual task” theorie stelt dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft. Als die capaciteit in beslag genomen wordt, kan een andere taak die aandacht nodig heeft, minder goed uitgevoerd worden. Tijdens EMDR is deze aandachtcapaciteit bezet door de oogbewegingen, en is er dus minder aandacht voor de herinneringen. Zo worden de herinneringen minder levendig herbeleefd, en daardoor minder levendig opgeslagen. Deze distantiering leidt tot vermindering van PTSD symptomen. Verder wordt tijdens “dual tasks” de aandachtflexibiliteit getraind. Deze verhoogde aandachtflexibiliteit kan helpen bij de controle over aandacht voor de PTSD symptomen.

EMDR nodig over heel trauma voor volledige verwerking?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin