EEG hersenscan- een simpele uitleg

De afkorting EEG staat voor Elektro Encefalo Grafie.

Een EEG-scan is een soort hersenscan. Een hersenscan is een methode waarmee we de activiteit in de hersenen meten. Om een EEG-scan te maken plaatsen we een aantal electroden op het hoofd van de proefpersoon. Meestal gebruiken we daarvoor een elektrodecap (muts), zodat de elektroden bij iedereen ongeveer op dezelfde plaats zitten. Een van de electroden plaatsen we op het een neutrale plaats zoals het oor, waar de hersenactiviteit nul is. Dan meten we het verschil in activiteit tussen alle andere electrodes met die neutrale electrode. Dat verschil noemen we dan de potentiaal.

De potentiaal  van de verschillende elektrodes beschrijven we onder elkaar in een grafiek uitgetekend over de tijd. Hiermee kunnen we heel nauwkeurig zien hoe de hersenactiviteit (op de y-as) verandert over de tijd (op de x-as). Ieder lijntje is een andere elektrode.

Het nadeel van een EEG scan is dat we aan de buitenkant meten en we daarom alleen iets kunnen zeggen over de hersenen die precies onder de elektrode liggen, en alleen maar vage schattingen kunnen doen over de tussen gelegen en dieper gelegen gebieden. Het voordeel van een EEG-scan is dat je verandering in hersenactiviteit meteen kan zien op de milliseconde nauwkeurig.

 

MRI, een simpele uitleg
fMRI, een simpele uitleg
DTI, een simpele uitleg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin