Kunst & Cognitie

Drs. Pronk is een experimenteel psycholoog die op dit moment werkzaam is aan de universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar impliciete processen; mentale processen waar je je niet bewust van bent of geen controle over hebt. Uit pure nieuwsgierigheid breidt hij zijn strak gecontroleerde studies naar deze processen tijdens gaming en dependency development uit met een exploratieve studie naar kunstbeleving.

Drs. Pronk’s EXPERIMENT

Op dit moment kan je in het Cobra museum te Amstelveen de exclusieve tentoonstelling “Klee en Cobra”  bezichtigen. Modern kunstenaar Paul Klee probeerde als volwassen kunstenaar de ongeremdheid van het kind uit te drukken. Dit inspireerde Drs. Pronk om het verschil tussen de kunstbeleving bij Paul Klee’s kinderlijke tekeningen  en de kunstbeleving bij kinderschilderijen  te onderzoeken.

Zo is er een interdisciplinair project ontstaan waarbij aan de ene kant experimentele psychologie de kunstbeleving van de Cobrabezoeker verbreedt en aan de andere kant de kunstbeleving van de cobrabezoeker als onderwerp dient voor experimentele psychologie om psychologische modellen voor waarneming en evaluatie op te toetsen.

Drs. pronk kiest bij deze studie naar kunstbeleving bewust voor het model voor waarneming en evaluatie van Hagtveld et al., omdat dit model niet gebaseerd is op een specifieke theorie, maar gebaseerd is op de resultaten van een statistische techniek, de factor-analyse.

De factor-analyse van Hagveldt vat de scores op 36 kunstbeoordelingstermen samen in een paar factoren. De termen binnen een factor hangen sterker samen dan de termen uit verschillende factoren. Het resultaat van de factor-analyse over de scores suggereert een aantal emotionele en cognitieve factoren.

Drs. Pronk toetst het verschil in kunstbeleving tussen het werk van Klee en dat van kinderen aan de hand van vijf factoren van Hagveldt’s model met een on-line experiment. Hij verwacht dat de scores op de emotionele factoren (aangenaamheid en opwinding) tussen het werk van Klee en dat van kinderen vergelijkbaar zijn, maar dat de scores op de cognitieve factoren (originaliteit en vaardigheid) gaan verschillen.

Klik hier voor Drs. Pronk’s EXPERIMENT

Klik hier voor Resultaat van Drs. Pronk’s EXPERIMENT

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin