Op zoek naar je diepste patronen?

Persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door diepgewortelde disfunctionele klinische schema’s ontwikkeld tijdens de vroege kindervaringen. Ze hebben een problematische invloed op zaken in alle domeinen van het leven over een lange periode.

YSQ

Deze schema’s zijn bij iedereen aanwezig in meer of mindere mate, maar meestal subklinisch..

Onderstaande test is de officiële schemavragenlijst van Young die je kan helpen te onderzoeken welke schema’s er diep in jou geworteld liggen.

Het gaat om een gratis te downloaden excell bestandje offline in te vullen.

YSQ_nederland_09_def_versie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin